Реакција за Јавниот Превоз

Почитувани

Во врска со информацијата дека Министерството за транспорт и врски не добило никакво барање од општина Тетово за набавка на градски автобуси, движењето Еко Герила пушта следната

РЕAКЦИЈА

Сметаме дека општина Тетово уште еднаш демонстрира несериозност кон потребите на граѓаните за транспорт во градски автобуси, и на некој начин да помогне во намалување на загадувањето на воздухот предизвикано во одредена количина и од страна на голем број на возила на нашите патишта.

Сакаме да ги потсетиме општина Тетово и нејзиниот градоначалник, дека се здобија со власт ветувајќи им на граѓаните, меѓу другото, и ефикасен јавен превоз. Ги повикуваме локалните власти да не се потсмеваат на потребите на граѓаните, туку да им служат правилно и како што им имаат ветено.

Ние исто така треба да ја потсетиме општина Тетово дека улици и населби пред нашите домови се уште не се исчистени од прашина собрана во текот на подолг временски период а која представува секојдневен ризик за децата и граѓаните на Тетово.

Општина Тетово треба да ги преземе обврските и одговорностите, и според законот и надлежностите да изнајде соодветно решение за овој проблем со кој се соочуваат граѓаните на Тетово.

23 јануари 2018 година, Тетово