Прашината која не ја чисти Општината по улиците на Тетово, ни ги носи децата во болница, а не во Европа!

Денес, на Денот на Европа, ние продолжуваме да живееме во град кој се уште е далеку од Европа.

Денес, на Денот на Европа имаме градоначалничка која ги мами граѓаните, не го почитува зборот и потписот што го даде за граѓаните на Тетово.

Денес, на Денот на Европа, срамно е да се кријат информациите за тоа како се трошат парите на граѓаните на општината и јавните претпријатија. Иако тааја превзеде одговорноста за транспарентно работење и дека ќе ги објави финансиските извештаии за минатата година и исто така за изминатите 10 години, градоначалничката продолжува по стариот пат и со две страници документ го презентира завршен биланс и фрла прашина во очите на граѓаните. Со оваа екстремна неодговорност , ни дава простор за смонеж дека постои сериозна злоупотреба.

Денес, на Денот на Европа, не е прифатливо граѓаните да не се информирани за тоа кој е долгот на општината, на кого го должиме, во чие време и од која причина е создаден тој долг?

Денес, на Денот на Европа, ако функсионираше правна држава , лицата на јавни функции ќе одговораа за злоупотреба на службената должност и ќе се соочеа со судски постапки.

Денес, на Денот на Европа, продолжуваат измамите на градоначаничката која со својот потпис на 9 октомври 2017 година вети и превзеде одговорност дека улиците во нашите населби, пред нашите домови, ќе се чистат најмалку еднаш месечно со вода.

Денес, на Денот на Европа, живееме во град каде прашината на улиците во нашите населби се уште е дел од секојдневниот живот за нашите деца. Улиците на нашиот град не се чистат како во Европа, само во одредени места и тоа како во 19 век, без механизација и модерна aинфраструктура. Причината на детските респираторни болести е токму правот што го апсорбираат од околината.

Денес, на Денот на Европа, Тетово е град со најмалку зелени површини. Дури и тие неколкумина што се останати секој ден се бетонизираат.

Денес, на Денот на Европа, сообраќајната полиција во Тетово е соучесник и неспособна за решавање на сообраќајниот хаос во градот.

Денес, на Денот на Европа, Тетово е и понатаму без јавен превоз.

Денес, на Денот на Европа, узурпацијата на јавните површини во Тетово со години, стана навика за силните. Ја поздравуваме иницијативата на општината за ослободување на узурпираните јавни површини и ја охрабруваме да продолжи со уште поголем интензитет и да не биде селективна, особено на тротоарите кои оневозможуваат слободното движење на граѓаните. Анархијата мора да заврши и да се воспостави ред и владеењето на правото кое треба да биде дел од секојдневниот живот.

Денес, на Денот на Европа, граѓаните на Тетово заслужуваат “, град со ефикасна патна инфраструктура, редовни линии за јавен превоз, подземен паркинг, чиста животна средина и зелени паркови кои се чуваат и одржуваат”.

Ви прилог ви се доставени 3 сраници од завршниот биланц на општина Тетово, а подолу е линкот на годишниот извештај на оштина Прилеп за 2017 година.
https://www.prilep.gov.mk/wp-content/uploads/2018/03/Godisen-Izvestaj-za-2017-Usvoen-na-Sovet.pdf