Еко Герила ја поздравува одлуката на Владата за рудникот Казандoл

Најновата Владина одлука за прекин на договорот со концесионерот на рудникот Казандол во регионот на Валандово, Дојран и Богданци, Еко Герила ја смета за фер, храбра и, пред сè, правилна одлука.

Негативното влијание што го имаат рудниците врз животната средина треба да се земаат в предвид пред секој економски аспект. Штетата предизвикана од рудниците е непоправлива и честопати имаат катастрофални последици за целиот регион каде што се простираат, со посебен акцент на животот на луѓето и земјоделството во тој регион.

Ја охрабруваме Владата да продолжи со овој пристап кон заштитата на животната средина и да не покажува толеранција кога станува збор за заштитата на здравјето и животот на луѓето.

28 Март 2018, Тетово