Еко Герила, чувар на јавниот интерес

На покана на организацијата Еко Герила , денеска во Тетово кандидати за градоначалник на Тетово потпишаа документот “пет заложби за тетовчаните “, во кој се бара од следниот шеф на општина Тетово да им гарантира на граѓаните дека следната општинската администрација ќе се вклучи за целосна фискална транспарентност (редовно објавување на финансиските извештаи, буџет за управување со јавен долг), ќе организира одржување и редовно чистење на улиците и населбите во Тетово, најмалку еднаш месечно, ќе организира јавен превоз со автобуси кои ги исполнуваат еколошките стандарди, одржување и заштита на зелените површини, но исто така, создаде и нови, ќе ги зголеми овластувања и моќ да општински еколошки инспекторат и транспарентност во казнувањето што ќе се издадат на загадувачите од Б категорија, и да се почне со постапката за пренамената на касарната во Тетово во градскиот парк .

Еко Герила смета дека прифаќањето и потпишувањето на овој документ е многу значајно за функционирањето на демократијата во нашата земја, со што организациите од граѓанскиот сектор ќе станат повеќе вклучени во процесите на креирање политики и донесување одлуки.

И покрај фактот што сите кандидати кои се кандидраат за чело на Тетово го потврдија своето учество, документот е потпишан од страна на г-дин Аднан Незири (АСН), г-ѓа. Теута Арифи (ДУИ) и г-дин. Бардил Даути (ДПА) кој од објективни пичини не можеше да биде присутен заедно со спомнатите два потписници.

Еко Герила ја информира јавноста во Тетово (и пошироко) дека во иднина ќе се заложат на следњето и исполнувањето на овие процеси за кои бараа посветеност на кандидатите и, исто така, ќе известуваат за било какво делувње кое е во спротивност со превземената заложба на кандидатите.

1

2