Еко Герила: Како се спушти цената за филтрите за Југохром од 12 на 1,5 милиони евра?

Движењето EcoGuerilla, објавата дека Владата ќе одoбри 1,5 милиони евра за инсталирање филтри на Југохром , ја смета како следна манипулација со јавноста. Нашите сериозни сомневања се долажат на фактот дека инсталацијата на системот за филтрирање порано чинеше 12 милиони евра и беа потребни се најмалку 2 години за нивна инсталација.

Југохром е затворен и нетранспарентен за медиумите да покаже што е направено досега. Не е јасно како цената на филтерите се намали од 12 милиони евра на 1,5 -2 милиони евра и поставување на истите ќе се изврши во рок од 4-5 месеци за производство со капацитет од 55%.

Македонија потпиша и се обврза да ја почитува Архуската конвенција за пристап до информации, учество на граѓаните во одлучувањето и пристап до правда за прашањата поврзани со животната средина.

Бараме целиот процес во фази да биде надгледуван од независни експерти.

Ние не им веруваме на ветувањата на Југохром и на Владата, бидејќи со години нè манипулираа. Ние само бараме почитување на Уставот и законските акти. Како што е познато, во Македонија институциите често се ставаат на законот. Владата не треба да биде вознемирена од надзорот на независните експерти доколку системот за филтрирање, за кој тие тврдат дека ќе го инсталираа, ќе ги задоволи бараните стандарди.