Воздухот без Југохром е значително почист

Почитувани представници на медиумите,

Една од темелните вредности на уставниот поредок нa Република Македонија е заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата.Според Уставот, секој човек има право на здрава животна средина и секој (најпрвин Владата) е должен да ја унапредува и штити животната средина и природата. Понатаму, Уставот предвидува дека државата е должна да обезбедува услови за остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина.

На 23 Декември 2016 Ве информираме дека во текот на месеците во 2016 кога Југохром не работеше, а споредбено со истиот период во 2015 година, Тетово беше 40% до 50% ПОМАЛКУ ЗАГАДЕНО.

Денес ќе ве информираме со најновите податоци за загадувањето на воздухот од мерењата кои се вршат постојано од Министерството за Животна средина и просторно планирање.

За да дадеме една поинаква перспектива, ви ги презентираме средните вредности во последните 5 години, во табелите кои следат:

Teтово: 2012 – 152 μg, 2013 – 150 μg, 2014 – 134 μg, 2015 – 146 μg, 2016 –
97μg (4месеци без Југохром)
Гази Баба: 2012 – 100 μg, 2013 – 68 μg, 2014 – 85 μg, 2015 – 81 μg, 2016 – 85
μg.
Лисиче: 2012 – 114 μg, 2013 – 85 μg, 2014 – 89 μg, 2015 – 88 μg, 2016 – 80 μg
Kичево: 2012 –нема податоци, 2013 – 80 μg, 2014 – 77 μg, 2015 – 79 μg, 2016 –
60 μg

Најголема разлика е воочена во Тетово, каде што загадувањето на годишно ниво од просечната вредност 140-150 е намалена за прв пат на 97, иако Југохром не работел само 4 месеци од годината. Намалување на загаденоста е воочено и во Кичево, каде РЕК Осломеј работел само 40 дена во текот на 2016 година.

Дефитинитвно е јасно дека воздухот без Југохром е помалку загаден во значителни количини, затоа истакнуваме дека барањето на менаџментот на Југохром за повторно започнување на работата без да ги постави филтрите е незаконско барање, и како такво е неприфатливо и опасно. Бројките кажуваат се, тоа се официјални мерења на Министерството за Екологија. Оттука, искажуваме поддршка за одлучноста на Инспекторатот за Животна Средина и на Министерството за Животна средина да не станат жртви на тактизирањата од страна на раководството на Југохром.

Исто така, сакаме да испратиме порака и до Владата дека најважно е здравјето на нашите деца, на идните поколенија, здравјето на стотиците иљади жители на Тетово и околината. Бројот на малигните заболувања во Македонија во последно време достигнува огромен пораст. Ниту еден интерес не е поважен од здравјето на стотиците иљади жители кои се принудени секој ден да вдишуваат 30 тони прашина од Југохром во воздухот.

Владата треба да гарантира дека Југохром нема да се отвори без целосно поставување на филтрите.

Од друга страна, другите загадувачи исто така треба да се стават под контрола на властите. За жал, на крајот на мандатот на актуелното раководство на општина Тетово можеме да кажеме дека имаме целосен неуспех во борбата против загадувањето и заштитата на животната средина, но повеќе за оваа тема ќе слушнете во деновите кои следат.

Eco Guerilla

Eco Guerilla

Eco Guerilla

Eco Guerilla