Владата го загадува Тетово, не се гради обиколницата за деблокирање на сообраќајот

Движењето Еко Герила реагира поради несериозноста на Владата на РМ, со објавувањето на стратешкиот план за развивање на патната инфраструктура, каде Тетово е запоставено.

Патните сегменти со највискоа фреквенција на сообраќај во Македонија се Тетово-Гостивар (со 12.000 возила дневно) и Тетово-Скопје (со 11.000 возила дневно). За да се оди во правецот Тетово-Јажинце (каде дневниот сообраќај е околу 8.000 возила дневно) возилата кои доаѓаат од правцот на Скопје и Гостивар трба да поминат преку градските улици на Тетово. Со ова се зголемува загадувањето и се оптоварува сообраќајот кој е во хаотична состојба. Владата ни во планот за 2019 година ни во стратешкиот план 2019-2030 нема предвидено план за изградба на обиколницата за да ги поврзува овие патни правци.

Бараме од Владата итно да го ревидира планот и да ја изгради обиколницата која ќе има сериозно влијание во намалувањето на загадувањето и сообраќајот.

Со почит,

Еко Герила, Тетово

Тетово, 23.01.2019 година