Без Југохром, Тетово е 50% помалку загадено!

Еко Герила Ве информира дека во текот на месец февруари 2017 година просечното загадување на воздухот во Тетово се намали уште повеќе во однос на јануари 2017 година, но и во однос на загадувањеата во текот на месец февруари во изминатите години.

Поконкретно, во просек загадувањето на воздухот во месец февруари 2017 година изнесува 93,18. Во  табелите е  покажано како беше во месец февруари во последниве години, кога Југохром работел и кога неработел.

17097507_385308141838669_7632568026472848715_o

Уште еднаш се докажува дека Југохром е  најголемиот загадувач во Полошкиот регион и дека работата на ова фабрика без филтри е штетно за здравјето на стотици илјади жители на регионот. Без Југохром Тетово резултира со 50 % пониско загадување.