Ако не се забранува увозот на отпад во Македонија, цела земја ќе се претвори во депонија

Го повикуваме премиерот Заев и Владата итно да го сменат законот за увоз на отпад. Забраната за увоз на отпад значително ќе го намали нивото на загадување, особено во Скопје. Сериозни сомневања за согорување на медицински отпад во Дрисла без соодветни стандарди е една од причините за загадување на воздухот. Како и во минатото, и сега постои лавиринт на транспарентност за тоа каков отпадот навистина се увезува од странство и се согорува во Македонија.

Иако во Скопје беа преземени мерки за намалување на загадувањето, загадувањето не се намали. Сите други мерки за спречување на загадувањето ќе бидат козметички доколку не се забрани увозот на овој отпад.

Македонија, нема капацитет да се справува со сопствеата количина на отпадот така да да и увозот на отпад од некои држави на ЕУ остава сомнежи за корумпираните врски и можните импликации на интересите на мафијата. Бараме Јавното обвинителство да ја испита оваа активност без влијание на бизнис интереси и политиката.

Со почит,

Еко Герила, Скопје

Тетово, 01.02.2019 година